בלגיה
אנטוורפן
בית חב"ד
הרב שבתי סלבטיצקי
Belgium
Antwerp
Chabad House of Antwerp
Rabbi Shabtai Slavaticki
מידע נוסף More Info
בלגיה
אנטוורפן
הקהילה היהודית אנטוורפן - ק"ק שומרי הדת
הרב דוד משה ליברמן
Belgium
Antwerp
Shomre HaDass - Jewish Community of Antwerp
Rabbi David Moshe Lieberman
מידע נוסף More Info
בלגיה
אנטוורפן
ישיבת חב"ד
הרב מענדל טברדוביץ
Belgium
Antwerp
Yeshiva of Antwerp
Rabbi Mendel Tvardovitz
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
בית חב"ד
הרב שמעון לסקר
Belgium
Brussels
Beth Chabad of Brussels
Rabbi Shimon Lasker
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
בית חב"ד לסטודנטים - מעין חי
הרב מנחם חדד
Belgium
Brussels
Chabad Center for Students - Maayan Hay
Rabbi Menachem Hadad
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
ק"ק אנ"ש דשכונת האיחוד האירופאי
הרב מענדל וישצקי
Belgium
Brussels
Cong. Chabad EU District
Rabbi Mendel Vishedsky
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
מרכז לסטודנטים יהודים אירופה
הרב זאב אייבס
Belgium
Brussels
European Center for Jewish Students
Rabbi Zevi Ives
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
מרכז קהילתי יהודי אירופה
הרב אבי טוויל
Belgium
Brussels
European Jewish Community Centre
Rabbi Avi Tawil
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
מרכז פיתוח קהילות יהודיות אירופה
הרב אליהו איידלקופ
Belgium
Brussels
European Jewish Development Fund
Rabbi Eliyahu Eidelkopf
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
בית-הספר היהודי אירופה
הרב ישראל זילברשטרום
Belgium
Brussels
European Jewish School
Rabbi Yisroel Zilbershtrom
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
רשת לימודי יהדות אירופה
הרב שלום ליברוב
Belgium
Brussels
European Jewish Study Network - EuroShiur
Rabbi Sholom Liberow
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
מורשה - מרכז לעניני חינוך אירופה
הרב יוסף יצחק קריצ'בסקי
Belgium
Brussels
Morasha - European Jewish Youth
Rabbi Yosef Yitzchak Krichevsky
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
אהל מנחם
הרב שמואל פינסון
Belgium
Brussels
Ohel Menachem
Rabbi Shmuel Pinson
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
בית הכנסת מעלה - קהילת אוקל-פורסט
הרב שמואל פינסון
Belgium
Brussels
Synagogue Maale d'Uccle-Forest
Rabbi Shmuel Pinson
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
הישיבה למצוינים - שיעור ד' האירופאי
הרב אברהם כהן
Belgium
Brussels
European Yeshiva - Shiur Daled
Rabbi Avrohom Cohen
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
הישיבה
הרב מרדכי שלנקון
Belgium
Brussels
La Yeshiva de Bruxelles
Rabbi Mordehai Chalencon
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
הישיבה
הרב מרדכי שלנקון
Belgium
Brussels
La Yeshiva de Bruxelles
Rabbi Mordehai Chalencon
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
הישיבה למצוינים - שיעור ד' האירופאי
הרב אברהם כהן
Belgium
Brussels
European Yeshiva - Shiur Daled
Rabbi Avrohom Cohen
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
אלף - מרכז הרווחה האירופאי
הרב לוי יצחק קנלסקי
Belgium
Brussels
The European Aleph Institute
Rabbi Levy Itzhak Kanelsky
מידע נוסף More Info
בלגיה
בריסל
בית-הכנסת האירופאי - אהל אליעזר
הרב מיכאל רוזנבלום
Belgium
Brussels
The European Synagogue - Ohel Eliezer
Rabbi Michoel Rosenblum
מידע נוסף More Info
בלגיה
אדגם
בית חב"ד - חי סנטר
הרב מנחם הרץ
Belgium
Edegem
Chabad Chai Center
Rabbi Menachem Hertz
מידע נוסף More Info


Visit www.chabadworld.net
The homepage for worldwide Chabad-Lubavitch movement.