אוסטריה
זלצבורג
בית חב"ד
הרב דוד נוסבאום
Austria
Salzburg
Chabad Lubavitch House of Salzburg
Rabbi Dovid Nussbaum
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
אגודת חסידי חב"ד אוסטריה
הרב יעקב וייזער
Austria
Vienna
Agudas Chasidei Chabad Austria
Rabbi Yaakov Weiser
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
בית חב''ד
הרב אהרן קטורזה
Austria
Vienna
Chabad House of Vienna
Rabbi Aaron Ctorza
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
המרכז הספרדי - חב''ד
הרב יצחק ניאזוב
Austria
Vienna
Chabad Sephardic Center
Rabbi Yitzchok Niazov
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
מרכז קהילתי "בית הלוי" - חב"ד
הרב ישראל נתנאלוב
Austria
Vienna
Community Center Beth Halevi - Chabad
Rabbi Israel Netanelov
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
בית כנסת היכל מנחם
הרב יעקב בידרמן
Austria
Vienna
Heichal Menachem Synagogue
Rabbi Jacob Biderman
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
מכון למורשת היהדות - באוניברסיטת לאודר
הרב ישעי' בועז
Austria
Vienna
Jewish Heritage Center @ Lauder Business School
Rabbi Shaye Boas
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
הוצאת ספרים קה"ת וינה
הרב לוי שטרנגלנץ
Austria
Vienna
Kehot Publication Society Vienna
Rabbi Levi Sternglanz
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
בית ספר יסודי - חב"ד ע"ש לאודר
מרת אדלה בידרמן
Austria
Vienna
Lauder Chabad Elementry School
Mrs. Edla Biderman
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
תיכון - חב"ד ע"ש לאודר
הרב דוב גרוזמן
Austria
Vienna
Lauder Chabad High School
Rabbi Dov Gruzman
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
סמינר בנות חב''ד
מרת נחמה קטורזה
Austria
Vienna
Chabad Teachers Academy
Mrs. Nechama Ctorza
מידע נוסף More Info
אוסטריה
וינה
קעמפ בנות חיל
מרת שטערנא גרוזמן
Austria
Vienna
Camp Bnos Chayil (Girls)
Mrs. Shterna Gruzman
מידע נוסף More Info


Visit www.chabadworld.net
The homepage for worldwide Chabad-Lubavitch movement.